Cornelis-Pieter Hoeve

De polder ‘Het Noorden’ is in 1876 ingepolderd. Het is de grootste polder van Texel. Daarvoor was het onderdeel van de Vlakte van Kerken. De Vlakte van Kerken zijn platen en slikken in de Waddenzee en komen met eb droog te liggen.

Het Noorden voor de inpoldering in 1876

Na de inpoldering is polder ‘Het Noorden’ ontstaan. Landbouw grond geschikt voor het verbouwen van vele gewassen en veeteelt.

Het noorden na inpoldering in 1876

Om de polder te bemalen is in 1878 de, nu nog steeds actieve, molen gebouwd. Deze molen is vaak vanuit de verte al zichtbaar en daarmee een duidelijk herkeningspunt van het Noorden.

Molen van 1878

De huidige boederij Cornelis – Pieter Hoeve is gebouwd in 1936. De schuur en woonhuis staan los van elkaar. De ‘oude’ schuur werd gebruikt voor het houden van melkkoeien en als opslag van het hooi. Later heeft deze schuur dienst gedaan als bloembollenschuur. In 1995 is de grote nieuwe schuur achter op het erf geplaatst en werd deze gebruik voor het opslaan en vewerken (pellen) van (tulpen) bloembollen. Er is nu geen actieve landbouw en veeteelt meer op de boederij.

Schets van de huidige boederij

De schuren worden gebruikt voor opslag van machines voor het Landbouw- en hoeveniersbedrijf en verzorging van de paarden voor Manage Kikkert. Rond om de boederij zijn een aantal paarden en kippen aanwezig.

Foto van de huidige boederij